Kezdőlap

 

"A benchmarking a világ bármely pontján működő más szervezetekkel való folyamatos összehasonlítás és összemérés folyamatát jelenti abból a célból, hogy információt nyerjünk szervezeti filozófiákról és politikákról, gyakorlatokról és mértékekről, melyek segíteni fognak bennünket szervezetünk teljesítményének javításában."

Amerikai Termelékenységi és Minőség Központ

  A menedzsment sokféleképpen reagálhat az üzleti vállalkozásokkal szembeni kihívásokra. A 90-es évek sajátos tapasztalata, hogy a gyorsan változó versenyfeltétek közepette nehéz általánosan érvényes, egységes "gyógymódot" találni a problémákra. A sikerhez többféle út is vezethet, melynek megtételéhez számos klasszikus és újszerű vezetés-szervezési eszköz áll rendelkezésre. Ilyen például a folyamatos javítási modell (Continuous Improvement), a teljes körű minőségmenedzsment (TQM), vagy az üzleti folyamatok teljes újjászervezése (BPR). A benchmarking viszonylag új irányzat, noha ősrégi bölcsességen alapul: "tanuljunk a legjobbaktól".

Evans 1994-es definíciója szerint "a benchmarking jó kezdet az üzleti gyakorlat megújításához". A benchmarking olyan speciális elemző-értékelő gyakorlat, amely a hasonló terméket gyártó, illetve hasonló vásárlói réteggel rendelkező cégekkel történő összehasonlításon alapul. A mérések középpontjában általában az idő, a költség és a minőség áll, de egyéb szempontok széles skálájából lehet még tényezőket választani. A benchmarking nem fog automatikusan egy jobb üzletmenetet eredményezni, de nagy hatékonysággal világítja meg azokat a területeket, amelyeket fejleszteni kell.

A "benchmark" kifejezés először a TQM (Total Quality Management) környékén bukkant fel a minőségfejlesztéssel összefüggésben, ahol a "saját üzleti területén legjobb" teljesítményt jelölte. A benchmarking kifejezés ma már gyakorlati ismeretszerzést, másoktól való tanulást, tudatos információszerzést jelent.

Kutatási területek, módszerek

Célja:

 • A benchmarking folyamatának jellemzése, hasznosságának bemutatása, és annak leírása, hogy miként használhatják egyes vállalatok teljesítményük javítása érdekében.
  Mikor/hogyan alkalmazzuk:
 • Az eszköz a benchmarking témájának kifejtésére és az alapkoncepció átadására használatos, annak érdekében, hogy a vezetés megérthesse az adat összehasonlítás értékét és alkalmazhassa azt a jobb teljesítmény elérésére. Hasznos még értékesítési eszközként tanácsadók számára, felkeltve ezzel a potenciális ügyfelek érdeklődését az átszervezési / revitalizációs szolgáltatások iránt.
 • A benchmarking felsővezetési feladattá vált, mivel olyan objektív módon létrehozott információval szolgál, amely a vezetők segítségére van annak megállapításában, hogy "hol tartanak" a versenytársakhoz képest. Olyan adatsorokba enged betekintést, amelyek tartalmaznak például:
  • pénzügyi összehasonlításokat
  • a személyzet funkció-, típus-, vagy hely szerinti besorolását
  • fejlődési ciklusokat
  • minőség- és szolgáltatásbeli teljesítményt.
 • A benchmarking olyan információval szolgál, amely betekintést enged a fennálló hiányosságokba és ezáltal elősegíti a kívánt célok elérését. Az értékesítési stratégiák, szervezés, költségek, befektetések és hasonló jellegű feladatokra tett fejlesztési és változtatási javaslatok alapját képezi - a "felzárkóztatás" érdekében.
 • A legtöbb vállalat egy fokkal feljebb kíván lépni jelenlegi pozíciójához képest - ugyanakkor fél, hogy egy fokkal lejjebb is kerülhet. A benchmarking segítségével megismerhetővé válnak a teljesítményben, irányzatban és a "bevált módszerek"-ben mutatkozó különbségek, ugyanakkor a vezetőséget is cselekvésre ösztönzi.
 • Mindent összevetve, a benchmarking segít a vezetőség figyelmét az elvégzendő feladatra irányítani, illetve segítséget nyújt a későbbi helyes stratégiai (és működtetési) döntéshozatalhoz.
 • Az összehasonlító adatok kidolgozása céljából végzett felmérések sok éve rendelkezésünkre állnak. Ezek a megközelítések, bár kifinomultságban eltérnek, egy közös elvet képviselnek - adatokkal szolgálnak, melyek segítségével egy vállalat a többi, az adatbázisban szereplő vállalat átlagteljesítményéhez hasonlíthatja sajátját.

Benchmarking módszerek:

Elismerés illeti a Xerox-ot a hagyományos módszertan megváltoztatásáért és azért, mert új értelmet adott a "benchmarking" elnevezésnek.

 • Alkalmazása nemcsak a pénzügyi szektorra és a fizetések, különleges juttatások összehasonlítására korlátozódik, hanem egy javított terméktervezet és gyártás kidolgozására is érvényes, kiválasztva a versenytársak legértékesebb tulajdonságait és szemléletmódját.

A benchmarking előnyei:

 • Betekintést enged
 • Új látószög - magunkat és másokat tekintve
 • Új célkitűzések
 • Új módszerek
 • A jövő előrevetítése
 • Mely területre koncentráljunk, melyek a kedvező lehetőségek
 • Lerombolja a "mi vagyunk a legjobbak" tévhitet

Amiért nem sikerül

 • Nem eredményorientált
 • Homályos célkitűzések
 • Megbízhatatlan csoport
 • Kirekesztett/beavatatlan részvényesek
 • Előzetes tervek hiánya
 • A szervezet védekezővé válik
 • A vizsgálat hátráltatja a működést
 • Adatok félreértelmezése
 • Kiindulópont helyett megoldásnak tekintik

Rendszeresen használt adatbázisok

 • Csúcsteljesítményű vállalatok
 • Világszínvonalú gyártás
 • Világszínvonalú beszerzés
 • Vezetői gyakorlat a marketing területén
 • Pénzügyi vezetés

Összefoglalás: A vállalatnak miért van szüksége benchmarking-ra?

 • A vállalat találgathat, de pontosan nem tudhatja, hogy:
  • a legjobb vállalatokkal összehasonlítva a teljesítmény egyes fontos területein hová sorolható
  • mennyi változtatás szükséges a felzárkózáshoz
  • milyen változtatásra van szükség a legjobb teljesítmény elérése érdekében
 • Rendszerint a vállalat nagyjából ismeri saját viszonylagos pénzügyi teljesítményét, de nem tudja, hol rejlenek az egyes problémák és kedvező lehetőségek, amely elengedhetetlen jelentős lépések megtétele érdekében.

A vállalat hasznára válik, ha egy új, objektív oldalról vizsgálják meg és vetik össze teljesítményét a legjobbakkal, erre a benchmarking a legjobb lehetőség!

További információk a Benchmarkingról
A benchmarking egy másik megközelítési módja

A benchmarking típusok:

 • Belső benchmarking 
  a benchmarking házon belüli felhasználása - a vállalaton belül működő részlegek, ágazatok belső funkcióinak vizsgálata, belső tevékenységeinek összehasonlítása.
  tovább
 • Verseny benchmarking
  Az Ön által ellátott piacon közvetlen versenytársak benchmarkolását jelenti.
  tovább
 • Területi vagy funkcionális benchmarking
  Egy adott területen, - mint pl. az értékesítés - vagy egy adott funkcióban - mint pl. a humán erőforrás gazdálkodás - vezető pozícióban lévők benchmarkolását jelenti.
  tovább
 • Folyamati vagy általános benchmarking
  A cég tevékenységének folyamatokra történő bontását és ezek benchmarkolását jelenti. ( pl. továbbképzés, munkahelyi viták megoldása, team építés, kárbejelentés, vevő reklamáció kezelés, stb. )
  tovább

Hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet a piackutatásból?

Számtalan cégnél előfordul, hogy a jól megtervezett és sikeresen lefolytatott piackutatás eredményei nem megfelelően hasznosulnak. A felmérés tanulságai ugyanis gyakorta kerülnek a "később hasznosítható ötletek" kategóriájába, amelyek szép lassan elavulnak vagy amelyekről aztán elfeledkezik a vállalat. Sokan megijednek attól is, hogy a kutatás nem fogalmaz meg vagy nem jelöl ki egyértelműen követendő útvonalat. Pedig valójában a leghomályosabbnak tűnő kutatási eredmények is tartalmaznak tanulságokat, ötletcsírákat, melyeket kiaknázva választ találhatunk kérdéseinkre vagy iránymutatást kaphatunk problémáink megoldásához.

Hogyan hozhatjuk ki a ...


Hogyan írjunk piackutatási megbízást?

A piackutatás a marketinginformációk egyik fontos forrása, ám erőforrás-igényessége miatt a legtöbb vállalat nem képes házon belüli lebonyolítására. Ilyen esetekben kerül sor piackutató cég megbízására, amely a kutatási módszerek ismeretében szakértő segítségünkre lehet a szükséges információk beszerzésében.

Hogyan írjunk piackutatási ...


Mit és miért kell tudni a versenytársakról?

Röviden összefoglalva: mindent. De legalábbis amennyit csak lehet. Sosem szabad ugyanis lebecsülni a versenytársakat, hiszen talán egyetlen olyan piac sincs, ahol konkurencia hiányában az egyetlen dolgunk a fogyasztó szimpátiájának megnyerése. A versenytárs vállalatok pedig mindent meg fognak tenni saját sikerük érdekében, sőt igyekezni fognak minket is kitúrni a piacról, ha lehetséges.

Mit és miért kell tudni a ...


Megkülönböztetés, versenyképesség

Minden vállalatnak határozott stratégiára van szüksége, hogy eredményes legyen. A siker általában három úton érhető el: a költségek alacsonyan tartásával; megkülönböztethető, azaz kiemelkedő termékkel vagy szolgáltatással; illetve a piac egyedi igényeire történő fókuszálással. Bármely utat választjuk is, a lényeg, hogy elszántan kövessük, mert az ingadozó vagy középen megrekedt vállalatok sohasem jutnak a csúcsra.

Megkülönböztetés, versenyképesség ...

Rövidítések jegyzéke

A benchmarking-gal kapcsolatos rövidítések (menedzsment módszerek, mutatószámok, szervezetek) megtalálhatóak a szótárban.

 
 

adatvédelmi elv | netikett | honlap térkép | archívum | impresszum| vendégkönyv